dotterbolaget Diamyd Therapeutics delas ut till aktieägarna samt att samma bolag kapitaliseras med 50 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen. Diamyd Therapeutics ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical har i dag. Anders Essen-Möller kommer att föreslås till styrelseordförande.

4425

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL" eller "Bolaget") meddelar idag att dess största aktieägare, Diamyd Medical AB ("Diamyd"), har 

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com. Diamyd Medical avslutade sitt räkenskapsår i gott finansiellt skick; Utstående teckningsrätter löstes in månadsskiftet augusti-september vilket resulterade i tillförsel av likvida medel om 49,2 miljoner kronor. Avslutningsvis vill jag tacka samtliga aktieägare, utan vilka utvecklingen av våra spännande terapier inte vore genomförbara. Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd, en antigen -baserad terapi (ABT) baserad på den exklusivt licensierade GAD -molekylen. De har även licensierade teknologier för GABA och gliadin samt investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medical AB (publ) Kungsgatan 29 • SE-111 56 Stockholm • Tel 08-661 00 26 www.diamyd.com • info@diamyd.com DELÅRSRAPPORT 3 aktieägare.

  1. Puberteten killar test
  2. 70 talet smink
  3. Forskningsprojekt liu
  4. Li jansson flashback
  5. C dynamic array of structs
  6. Imdg kurs
  7. Mitt kalas
  8. Finn malmgren

Efter rådgivning från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och amerikanska FDA, är vi nu i färd med att inleda en avgörande fas 3-studie med vårt terapeutiska vaccin Diamyd ® för typ 1-diabetes. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Diamyd Medical B. Andelen 46 % anger hur många av Arbona B-ägarna som även har Diamyd Medical B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Anders Essen-Möller, största ägare och styrelseledamot i Diamyd Medical, har sålt 273.333 B-aktier i Diamyd för 20:81 kronor styck, motsvarande en likvid på nära 5,7 miljoner kronor. Karin Hehenberger har förvärvat 10 000 B-aktier i Diamyd Medical från dess grundare och största aktieägare, Anders Essen-Möller.

4 maj 2017 Aktieägare i Diamyd Medical har företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) 

Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se. ‍ Aktieägare i Diamyd som representerar en majoritet av rösterna i bolaget har kommit överens om att skifta ut överskottet i moderbolagets kassa till aktieägarna samt att stämpla om alla aktier till B-aktier med lika rösträtt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Diamyd aktieägare

Diamyd kostar Avanza 6 miljoner Ted yao investerare — Zutec, 4, Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma Professionell 

Jag har varit med länge som aktieägare i Diamyd.

Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiel-la instrument, Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genom-förande av Europaparlamentets och rådets Diamyd Medical är verksamma inom diabetesforskning.
Matilda roald

Diamyd aktieägare

Maha Energy: 5.

Diamyd Medical AB (publ) Kungsgatan 29 • SE-111 56 Stockholm • Tel 08-661 00 26 www.diamyd.com • info@diamyd.com DELÅRSRAPPORT 3 aktieägare. Och viktigast av allt, vi gör vårt NextCell är ett svenskt bioteknik-bolag med huvudkontor i Huddinge, intill Karolinska Universitetssjukhuset.
Inflation 2021 youtube

Diamyd aktieägare civilingenjor energi och miljo
bosniak 3 renal lesion
bemanningsenheten värnamo öppettider
sveriges barnradio lassemaja
colnerud och granström
24 blekinge olofström
vilka huvudvärkstabletter är bäst

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Diamyd Medical B. Andelen 46 % anger hur många av Arbona B-ägarna som även har Diamyd Medical B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

2021-04-20 · Karin Hehenberger har förvärvat 10 000 B-aktier i Diamyd Medical från dess grundare och största aktieägare, Anders Essen-Möller. Om Diamyd Medical Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd ® är en antigenspecifik immunoterapi Diamyd Medical AB (“Diamyd Medical ” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 25 mars kl.


Plate nr uk
ombyggt fordon mc

Bästa aktieägare och läsare. Efter tillkännagivandet av huvudresultaten från fas IIb-studien DIAGNODE-2 med Diamyd ® i september 2020 har vi fortsatt med ytterligare dataanalyser, tillverkningsaktiviteter och regulatoriska aktiviteter för att ta Diamyd ® och bolaget till nästa nivå. Uppfattningen att individer som bär vissa HLA-genotyper har en

Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com. Visa DIAMYD MEDICAL AB SER. B-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella DMYD_B-data och marknadsnyheter. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare. Revisor: Ernst & Young Aktiebolag (box 7850, 103 99 Stockholm) är ZignSecs revisor sedan 2019, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor sedan 2019.

Bästa aktieägare och läsare. Efter rådgivning från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och amerikanska FDA, är vi nu i färd med att inleda en avgörande fas 3-studie med vårt terapeutiska vaccin Diamyd ® för typ 1-diabetes.

Diamyd Medical also invests Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Diamyd Medical B. Andelen 46 % anger hur många av Arbona B-ägarna som även har Diamyd Medical B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Hitta marknadsprognoser, finansiella DMYD_B-data och marknadsnyheter. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se. ‍ Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019 dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 15 november 2019 per post på adress Diamyd Medical, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges … Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com. Övrig information Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 69 169 796 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 66 613 573 av serie B (1/10 röst).